VÄLKOMMEN PÅ TACKSITTNING

Välkommen på tacksittning 29 september! 

Var med på årets tacksittning på Claessons festvåning och tacka insparkskommittén för årets grymma inspark! Anmälan sker i hitract, sista anmälningsdag är 25 september. Missa inte!

Studentlivet på KAU erbjuder allt från festligheter till träning och studiesocialt. Vi har samlat ett axplock av information för att maxa studierna på KAU. 


Inspark, träning, studier och studentoveraller på KAU. Klicka på bilden för att ta dig till informationen!

OM JURIDISKA FÖRENINGEN I KARLSTAD

I syfte att hantera synpunkter på Juridiska fakulteten, utbildningen och föreningen lanserades JF-klagomål. Här kan du rapportera dina synpunkter som senare kan tas vidare för att diskuteras i utbildningskommittén eller styrelsen, beroende på ärendets karaktär.

Alla klagomål är helt anonyma om du inte väljer att skicka din kontaktinformation. Ett klagomål kan vara allt från en mindre schemamiss till en grov överträdelse. Genom att rapportera ett klagomål hjälper du föreningen att se trender som kan förhindras eller rapporteras.

JIF-DAGEN

Kom på JIF-dagen 24 november!

JIF-dagen, eller Juristen-I-Fokus-dagen, är det perfekta tillfället för dig på juristprogrammet att komma i kontakt med arbetsmarknaden! Följ @jifdagen på instagram för mer information.

FÖLJ OSS PÅ VÅRA SOCIALA MEDIER